Anunt de presa – „Salvati din deriva”

ANUNT DE PRESA 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ”Salvați din derivă”

București, 24.12.2015 

Asociatia Psitek marcheaza marti, 29 decembrie 2015, inchiderea proiectului ”Salvați din derivă” POSDRU/188/2.2/S/156029 –proiect pentru prevenirea abandonului școlar finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in cadrul Domeniului Major de Intervenție 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Obiectivul principal al proiectului a constat în realizarea și promovarea unor programe educaționale inovatoare în vederea creșterii interesului pentru educație. De asemenea proiectul si-a propus menținerea in sistemul educațional a unor tineri vulnerabili la abandonul școlar, dar și reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit de timpuriu școala.

Perioada de implementare a proiectului 02 iulie – 31 decembrie 2015

Proiectul “Salvati din deriva” s-a desfășurat în 3 regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia si Nord-Est si s-a promovat o abordare preventive bazata pe dezvoltarea activităților inovatoare de tipul “școala după școală” cu scopul de a crea oportunități pentru cei expuși la abandonul școlar astfel incat aceștia să-și întărească abilitățile de bază, să își dezvolte cultura personală și respectul de sine prin metode alternative, creative de învățare. De asemenea, proiectul a dezvoltat programe de tip corectiv si remedial pentru reintegrarea în educație, prin furnizarea educației de tip “a doua șansă” prin care s-a urmărit dobândirea competențelor de bază și dezvoltarea abilităților personale pentru cei care au părăsit de timpuriu sau au abandonat școala.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Persoana de contact: Mariana-Gilda HENTEA, functia manager proiect, email:asociatia.psitek@gmail.com ; telefon:0787818109.
Nu sunt comentarii

Adauga al tau