Anunt de presa – „Salvati din deriva”

ANUNT DE PRESA

București, 09.12.2015 

S-a lansat ”Salvați din derivă” – un nou proiect pentru prevenirea abandonului școlar finanțat din Fondul Social European, programul pentru dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013 

”Salvați din derivă” este un nou proiect finanțat din Fondul Social European, Programul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 în cadrul Domeniului Major de Intervenție 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Grupul țintă al proiectului “Salvati din deriva” (POSDRU/188/2.2/S/156029) este format din 1250 de persoane din următoarele categorii: elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, părinți sau tutori ai acestora, persoane care au părăsit de timpuriu școala, persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea și promovarea unor programe educaționale inovatoare în vederea creșterii interesului pentru educație. De asemenea proiectul își propune menținerea in sistemul educațional a unor tineri vulnerabili la abandonul școlar, dar și reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit de timpuriu școala.

Prin proiectul “Salvati din deriva” care se va desfășura în 3 regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia si Nord-Est se dorește promovarea unei abordări preventive bazate pe dezvoltarea activităților inovatoare de tipul “școala după școală” cu scopul de a crea oportunități pentru cei expuși la abandonul școlar astfel incat aceștia să-și întărească abilitățile de bază , să își dezvolte cultura personală și respectul de sine prin metode alternative, creative de învățare. De asemenea, proiectul își propune să dezvolte programe de tip corectiv si remedial pentru reintegrarea în educație, prin furnizarea educației de tip “a doua șansă” prin care se urmărește dobândirea competențelor de bază și dezvoltarea abilităților personale pentru cei care au părăsit de timpuriu sau au abandonat școala.

Pentru orice alte detalii, persoana de contact este d-na Mariana- Gilda HENTEA email:asociatia.psitek@gmail.com ; telefon:0787818109
Nu sunt comentarii

Adauga al tau